Logo

45-720 Opole, ul Koszyka 22/20
tel. 77 474 68 44, gsm: 605 225 131

 
Logo

Deratyzacja


Deratyzacja jest kompleksem przedsięwzięć prowadzących do niszczenia (tępienia) szkodliwych gryzoni. Najkrócej i ogólnie można powiedzieć, że DERATYZACJA to zorganizowane tępienie szczurów i myszy.


Mówiąc o szkodliwości gryzoni mamy na myśli zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne oraz duże straty gospodarcze. Obie formy szkodliwego działania występują często razem, szczególnie w przypadku nadmiernego rozmnożenia się gryzoni.

Straty gospodarcze to:

 • niszczenie środków spożywczych, pasz, roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych
 • niszczenie konstrukcji budynków, grobli, wałów ziemnych
 • niszczenie instalacji elektrycznych, szaf sterowniczych, sygnalizacyjnych, komputerowych

Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne to nie tylko epidemie i choroby o przebiegu klinicznym, ale również schorzenia przewlekłe o przebiegu bezobjawowym, których powodem jest mniejsza produkcyjność zwierząt hodowlanych, zaburzenia w trawieniu a także pogorszenie zdrowia i samopoczucia ludzi.

Z chorób zakaźnych i zaraźliwych przenoszonych przez gryzonie najbardziej znanymi są:

 • dżuma
 • bruceloza czyli zakaźne ronienie bydła, owiec, świń i koni
 • salmonellozy
 • riketsjozy - przenoszone przez różne gatunki kleszczy (również pchły)
 • włośnica
 • choroba Weila czyli żółtaczka zakaźna
 • gorączka szczurza – powstająca u ludzi po ukąszeniu przez szczura.
Poza wymienionymi jednostkami chorobowymi gryzonie mogą przenosić również pasterelozę, gruźlicę, wściekliznę, itp.

Bezpośredni związek z ilością gryzoni, które mogą przetrwać w danym środowisku jest dostępność do jedzenia, wody i schronienie. Ze względu na skuteczność i metodykę wyróżnia się następujące rodzaje deratyzacji:

 • RATPROOFING czyli pozbawienie gryzoni podstaw egzystencji w obrębie budynków i terenu
 • RATPROOF – to profilaktyczna metoda zapewniająca zupełną czystość od gryzoni, łącząca element walki chemicznej i ratproofingu.