Logo

45-720 Opole, ul Koszyka 22/20
tel. 77 474 68 44, gsm: 605 225 131

 
Logo

Charakterystyka firmy


Firma działa na polskim rynku od 1994 roku i zajmuje się kompleksową ochroną przed szkodliwymi organizmami, tj. gryzoniami, ptakami, ślimakami, owadami, pająkami i innymi, czyli dezynsekcją, dezynfekcją, deratyzacją i dezodoryzacją w następujących zakładach:

  • zakłady produkcyjne, fermy, gospodarstwa rolne, hurtownie, sklepy, restauracje, kluby, puby – branży spożywczej;
  • zakłady produkcyjne, hurtownie, szpitale – branży farmaceutycznej;
  • żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, domy studentów, stołówki w placówkach oświatowych;
  • bloki mieszkalne, domki jednorodzinne;
  • placówki użyteczności publicznej – policja, straż miejska, wojsko, areszty, więzienia.

Posiadamy duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie DDD, prowadzimy systematyczny monitoring aktywności szkodników na terenie i w obiektach zakładów produkcyjnych, a na podstawie danych monitoringowych określamy działania korygujące, które należy podjąć, aby zapewnić trwałą i wysoką jakość środowiska, w których przebiegać powinien każdy proces produkcyjny. Prowadzimy dokładną i zgodną z wymogami do systemu HACCP dokumentację dotyczącą aktywności szkodników i metod ich zwalczania.

Właściciel zakładu jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z zakresu zwalczania szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym, z zakresu Systemu HACCP oraz PEST GONTROL. Ponadto będąc członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, ma stały dostęp do najnowszych informacji z zakresu biologii, szkodliwości i nowoczesnych metod zwalczania szkodników, w tym biotechnicznych, gdyż systematycznie podnosi swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach i konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PSP DDD potwierdzonych właściwymi certyfikatami.

Konsultantem naukowym naszego zakładu jest prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz.