Logo

45-720 Opole, ul Koszyka 22/20
tel. 77 474 68 44, gsm: 605 225 131

 
Logo

Dezynsekcja


Definiuje się ją jako tępienie owadów i innych stawonogów szkodliwych ze względów sanitarnych i gospodarczych.


Techniki stosowane w dezynsekcji podzielić można na:

  • oprysk (dezynsekcja opryskowa)
  • fumigację (dezynsekcja gazowa)
  • opylanie
  • odymianie (zadymianie)
  • żelowanie

Wymienione techniki zaliczane są do metody chemicznego zwalczania szkodników. Uważane są one za najbardziej radykalne i najszybciej działające. Jest to jednak broń bardzo niebezpieczna i jej użycie wymaga dobrych znajomości samych preparatów, techniki stosowania oraz umiejętności dobrania preparatów do specyficznych warunków każdego obiektu.

Dezynsekcja opryskowa(oprysk)
Mianem tym określamy dezynsekcję z zastosowaniem chemicznych środków owadobójczych przy użyciu opryskowego sprzętu mechanicznego.
W dezynsekcji opryskowej stosuje się insektycydy i akarycydy w formie proszków zawiesinowych i roztworów emulgujących będących koncentratami. W wyniku dodania określonej ilości preparatu do wody powstaje ciecz robocza, którą nanosi się na dezynsekowane powierzchnie.

Dezynsekcja gazowa(fumigacja)
Mianem tym określamy dezynsekcję z zastosowaniem chemicznych środków owadobójczych czyli pestycydów zaliczanych w nomenklaturze międzynarodowej do fumigantów.
Fumigantem jest związek chemiczny, który w określonych warunkach i ciśnieniu może utrzymywać się w stanie gazowym w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu.

Opylanie
Mianem tym określamy dezynsekcję z zastosowaniem gotowych do użycia preparatów pylistych zawierających w swoim składzie owadobójcze substancje aktywne. Preparaty pyliste nanosi się równomiernie na powierzchnie dezynsekowane przy użyciu aparatów dezynsekcyjnych przystosowanych do tego rodzaju zabiegu.

Technika ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie preparatów opryskowych nie jest wskazane, np. szafy rozdzielcze WN, instalacje elektryczne, itp. Opylanie stosuje się również w przypadku ochrony ziaren zbóż przewidzianych do długiego składowania.

Odymianie(zadymiania)
Mianem tym określamy dezynsekcję z zastosowaniem urządzeń zawierających związki, które w wyniku spalania się uwalniają owadobójcze dymy. Najczęściej stosowanymi do zadymiania urządzeniami dezynsekcyjnymi są świece dymne. Wydzielający się dym posiada działanie kontaktowe, pokarmowe i oddechowe.
Odymianie daje wysokie rezultaty wraz z zastosowaniem techniki opryskowej.

Żelowanie
Mianem tym określamy dezynsekcję z zastosowaniem preparatów owadobójczych będących trutką w postaci żelu.

Żelowanie jest najmłodszą z technik stosowanych do zwalczania owadów. Niewątpliwymi zaletami żelowania jest możliwość stosowania w urządzeniach elektrycznych i maszynach. Bardzo ważną cechą jest brak zapachu stosowanego związku oraz jego atrakcyjność dla szkodników. Żel na powierzchnię dezynsekowaną nanoszony jest poprzez odpowiedni sprzęt.